Want tutor?

Address

CP-TOWER 3 (BTS พญาไท) อาคาร B ชั้น 1 และ ชั้น 2

Phone

081-754-1592

02-640-4009

Facebook

Siamtutor

Line

@SiamTutor

วิธีเดินทางมา สยามติวเตอร์ ชั้น 2

1. นั่งรถไฟฟ้า BTS ลง สถานีรถไฟฟ้า พญาไท

2. ออกมาตรงทางออกตรงกลางที่จะไปแอร์พอร์ตเรลลิงค์

3. เดินไปทางขวาของร้านยามาซากิ

4. เดินตรงเข้าอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3

5. เมื่อถึงลิฟท์ จะเห็นป้ายไฟชี้ไป อาคาร B,C และที่จอดรถ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงมา

6. เมื่อเดินมาถึงบันไดให้เดินลง

7. สยามติวเตอร์จะอยู่ทางขวามือ

8. ภาพจากภายนอกอาคาร

วิธีเดินทางมา สยามติวเตอร์ ชั้น 1

1. นั่งรถไฟฟ้า BTS ลง สถานีรถไฟฟ้า พญาไท

2. ออกมาตรงทางออกตรงกลางที่จะไปแอร์พอร์ตเรลลิงค์

3. เดินไปทางขวาของร้านยามาซากิ

4. เดินตรงเข้าอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3

5. เมื่อถึงลิฟท์ จะเห็นป้ายไฟชี้ไป อาคาร B,C และที่จอดรถ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงมา จะเจอลิฟต์ สามารถกดลิฟต์ลงชั้น 1 ได้

6. หรือเมื่อเดินมาถึงบันไดให้เดินไปทางขวา จะมีบันไดทางลงข้างร้านถ่ายเอกสาร

7. สยามติวเตอร์ชั้น1 จะอยู่ติดกับ 7-11

8. ภาพจากหน้าสยามติวเตอร์ ชั้น1

MAP

ติดต่อเรา

4 + 10 =

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel : 081-754-1592 , 02-640-4009